Adam Śnieżek, ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1973r. Następnie odbył aplikacje prokuratorska zakończona egzaminem prokuratorskim w lutym 1975. Do 1979 pracował jako prokurator na rożnych stanowiskach w tym jako Zastępca Prokuratora Rejonowego w Sanoku oraz w prokuraturze Okręgowej w Krośnie.
Po złożeniu rezygnacji ze stanowiska prokuratora wpisał się na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. W 1983 uzyskał wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie i rozpoczął wykonywanie zawodu adwokackiego w Zespole Adwokackim w Sanoku.
W 1991 otworzył pierwszą indywidualną Kancelarie Adwokacka w Sanoku. Od tego momentu nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata.


Kancelaria

Kancelaria świadczy usługi prawne osobom fizycznym i prawnym, w tym również podmiotom gospodarczym.

Zakres usług:
  • udzielanie poradnictwa,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi, gospodarczymi i administracyjnymi,
  • zastępstwo w sprawach przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • udział w negocjacjach,
  • windykacja należności,

W szczególności kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych, administracyjnych, spraw z zakresu: prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa o wykroczenia, prawa karno-skarbowego.


Cennik

Aby cena usługi była jasna i klarowna dla naszych klientów, wynagrodzenie od każdej podjętej sprawy jest ustalane indywidualnie w zależności od stopnia zawiłości i rodzaju sprawy.

Kancelaria wystawia faktury VAT.